Kullanıcı Sözleşmesi

Şartlar ve Koşullar

Sözleşmeler 

1. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısıtlamalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir. Aşağıda şirkete ait kanuni adres ve bilgilerin bulunduğu "Gök Tech Elektronik ve Bilişim" tarafından yönetilen, "E-Pazar" yeri olarak hizmete sunulmuş internet satış ve pazarlama sitesi ve alt alan adları ,bu sözleşmede ; " e-marketler " Site tanıtım yazısı altında " www-e-marketler.com " alan adı ile hizmete sunulan www-e-marketler.com adı ile anılacaktır.

Ünvan   : Gök Tech Elektronik ve Bilişim

Adres   : Velibaba Mah. Ankara cad. 98/C Pendik/İstanbul

Tel       : 00 90 216 379 9167

Web    : goktech.com

E-Mail  : info@goktech.com


SÖZLEŞME: Üyelik Sözleşmesi.

KULLANICI : www-e-marketler.com internet adresinde ürün alımı ve satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları kapsamaktadır.

2. İş bu SÖZLEŞME, "Gök Tech Elektronik ve Bilişim" tarafından işletilen e-marketler ONLINE SHOP / www-e-marketler.com internet adresinde KULLANICI 'lar ile www-e-marketler.com arasında üyelik kayıt aşamasında yapılmış ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. www-e-marketler.com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www-e-marketler.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICILAR,www-e-marketler.com' a üye olmak aracılığıyla işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5. KULLANICI, www-e-marketler.com hizmetlerden üyelik formunda belirlediği ve e-posta yoluyla verilen şifre, ile gönderilen aktivasyon numarasını kullanmak sureti ile faydalanır. Üyelik kaydı sırasında belirlediği, talep ettiği ve www-e-marketler.com tarafından onaylanan Kullanıcı adını değiştirme hakkına sahip değildir.

6. www-e-marketler.com, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

7. Aksi belirtilmediği takdirde, www-e-marketler.com'daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, www-e-marketler.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım / satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık arttırmaların / güvenli e-ticaret işleminin gerçekleşmesini müteakip yapmayı kabul ve beyan eder.

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak e-marketler.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

9. www-e-marketler.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8.maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. www-e-marketler.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. www-e-marketler.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

12. www-e-marketler.com 'un amacı, herkesin ürünlerini sanal mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki kişi ya da kurumların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden www-e-marketler.com 'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde,www-e-marketler.com 'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

13. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

14. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir.


(Bakınız "Yasaklı Ürünler" ) Bu sebeple www-e-marketler.com 'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

15. www-e-marketler.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile www-e-marketler.com 'nın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www-e-marketler.com 'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, www-e-marketler.com 'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşme'yi onaylayarak ve www-e-marketler.com 'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.


Mesafeli Satış Sözleşmesi
TARAFLAR


SATICI


Satıcı İsim/Unvanı:


Satıcı’nın Açık Adresi:


Satıcı’nın Telefonu:


Satıcı Mersis No:


Satıcı E-Posta Adresi :


Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:


www-e-marketler.com Çağrı Merkezi: 090 216 379 91 67
ALICI


Adı – Soyadı :


Adresi :


Telefon :


E-Posta :


SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“ Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Gök Tech Elektronik ve Bilişim.’ne (“ Kürk Dünyası/Aracı Hizmet Sağlayıcı”) ait www-e-marketler.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.


İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı SederekPazarı ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında SederekPazarı’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.


SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)


Ürün Kodu Ve Adı Adet  Satici Unvani  Birim Fiyatı  Birim İndirimi  Kupon  Puan  Toplam Satış Tutarı Vade Farkı  KDV Dahil Toplam Tutar


İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


Kargo hariç toplam ürün bedeli:


Kargo Ücreti:


Kargo Dahil Toplam Bedeli:


Ödeme Şekli ve Planı:


Alınan Vade Farkı:


Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:


SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, İYZİCO TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ İYZİCO'YA ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.


MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ


Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.
Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan İLETİŞİM bölümü üzerinden ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.